Leestijd: 1½ minuut

Klacht indienen bij de klachtenfunctionaris

Gaat het om een klacht tegen uw huisarts, tandarts, fysiotherapeut of ziekenhuis? Dien dan eerst uw klacht in bij de klachtenfunctionaris. Wie dat is verschilt per instantie. Per 1 januari 2017 is er de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. In deze wet is vastgesteld dat iedere zorgaanbieder vanaf 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris moet hebben. Op www.kiesbeter.nl kunt u onder ‘zorgthema patiënten rechten’ zien bij wie u de klacht kunt indienen. Dit kan u zonder advocaat of juridische hulp zelf doen. U kunt natuurlijk altijd terecht bij ARAG als u een vraag heeft over de klacht en beoordeling hiervan. Ook kunnen we advies geven voor het gebruik van de juiste termen. Binnen 10 weken kunt u een reactie verwachten van de klachtenfunctionaris.

Klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege

Heeft u een klacht over de zorg van bijvoorbeeld een arts of therapeut? Hiermee kunt u naar het Regionaal Tuchtcollege stappen. Zij nemen uw klacht in behandeling als de zorgverlener zich niet aan de tuchtnormen heeft gehouden. Wanneer een klacht in behandeling wordt genomen en welke straffen ze geven leest u hieronder.

Het duurt vaak erg lang voordat het Regionaal Tuchtcollege een klacht behandeld heeft. Het kan wel 12 tot 18 maanden duren. Een heldere en zo precies mogelijk ingevuld klachtenformulier is heel belangrijk. Hier helpt ARAG u graag bij.

Klacht wordt in behandeling genomen bij:

 • Onjuiste of te late diagnose
 • Fout gemaakt in de behandeling
 • Niet genoeg (na)zorg gegeven
 • Beroepsgeheim geschonden
 • In gedrag over de grenzen gegaan

Welke straf geeft het Regionaal Tuchtcollege

 • Een waarschuwing
 • Een waarschuwing waarbij de zorgverlener een straf krijgt als het weer gebeurt
 • Een geldboete
 • Ontzegging van werk voor een bepaalde tijd
 • De zorgverlener mag een deel van zijn werk niet meer doen
 • De zorgverlener mag zijn werk helemaal niet meer doen

Regionaal Tuchtcollege wijst uw klacht af

Ga binnen 6 weken na de uitspraak in hoger beroep bij het Centraal Tuchtcollege. Zij toetsen de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege. Hier gaan vaak 12 maanden overheen. Als u in hoger beroep gaat, helpt ARAG u hier bij. We kunnen uw klacht bijvoorbeeld goed onderbouwen, brieven voor u schrijven of we kunnen een schadeclaim voor u schrijven.

Juridische hulp nodig?

Heeft u een juridisch probleem? Wij helpen u graag. Samen komen we tot een passende oplossing. Of u wel of niet verzekerd bent bij ons, wij staan voor u klaar.

Meer over letsel

Loondoorbetaling sportongeval

Doorbetalen van loon na sportongeval

Een sportblessure kan soms leiden tot (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Heeft u dan recht op doorbetaling van loon?

 
Vergoeding bij schade

Vergoeding bij verkeersongeval

Bij een verkeersongeval komen kosten kijken. Dit soort kosten kunt u soms op de tegenpartij verhalen.

Aansprakelijkheid kinderen

Aansprakelijkheid voor kinderen

U kunt aansprakelijk gesteld worden voor het gedrag van uw kind. Dit wordt risicoaansprakelijkheid genoemd.